Arbejdsmiljøuddannelsen

Nu kan I komme på den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse i et brancherelevant miljø.

VetFamily tilbyder den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse til medlemmer af VetFamily. Vi har allieret os med en samarbejdspartner, som vil stå for indhold og afvikling af kurserne i henhold til de lovmæssige krav. Formålet med at tilbyde arbejdsmiljøuddannelsen i VetFamily-regi er, at sikre en så relevant og branchespecifik uddannelse som muligt.

Loven påbyder, at virksomheder med mere end 10 ansatte (inklusiv. deltidsansatte, vikarer mv.) skal etablere en intern Arbejdsmiljøorganisation (AMO). Denne skal som minimum skal bestå af en leder/ejer og en medarbejdervalgt arbejdsmiljørepræsentant. Det er lovpligtigt at medlemmerne af den interne AMO skal gennemføre den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse.

Det er arbejdsgiverens ansvar at sikre, at der etableres en AMO, og der hertil allokeres tid til varetagelse af opgaverne og gennemføre den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse.

VetFamily Arbejdsmiljøuddannelse 2023
Den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse er ved lov berammet til at vare 22 timer, eller 3 kursusdage. Vi har valgt at tilrettelægge vores kursus som et samlet 3-dages kursus i stedet for 2+1 dag, som nogen gør det. Dette af hensyn til planlægningen på klinikkerne.

Du kan læse mere om kravene til AMO på Arbejdstilsynets hjemmeside www.at.dk

billede

Hvem?

 

Kurset er for alle klinikker, også jer der har mindre end 10 ansatte. 

Hvornår?

28. - 30. november 2023


10. - 12. april 2024
18. - 20. september 2024

Hvor?

2023: Metalskolen Kursus og Konferencecenter Jørlunde

2024: Lokation ikke på plads, men det bliver et sted, hvor vi sover godt og får noget godt mad!

Pris

8.895 kr. per deltager inkl. overnatning og forplejning

Pris for ikke medlemmer af VetFamily 9.995 kr.

Vil du gerne vide mere om vores arbejdsmiljøuddannelse?

Kontakt os